ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ НА КОРПОРАТИВНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

Автор(и)

  • Valentyna Onisiforova Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9899-8427
  • Leonid Ostapenko Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2018.20.0.127

Ключові слова:

медичне страхування, підприємство, витрати, ефективність, оцінювання

Анотація

УДК 331.47

I 130

Мета. Формування підходу до оцінювання ефективності витрат на корпоративне медичне страхування працівників. Методика дослідження. Під час проведення дослідження використані методи узагальнення, методи аналізу та синтезу, метод логічного аналізу. Інформаційною базою дослідження є наукові праці, електронні інформаційні ресурси та матеріали періодичних видань. Результати. Добровільне медичне страхування працівників стає все більше поширеним інструментом додаткового компенсаційного пакету, який ефективно використовується власниками та менеджментом підприємств для підвищення рівня лояльності працівників до підприємства. Зростання ринку добровільного медичного страхування за показниками лише компаній-лідерів за період з 2015 по 2017 рік у розрізі страхових премій склало 50%, за прогнозом на 2018 рік – 83%, а у розрізі страхових виплат – 46%, за прогнозом на 2018 рік – 76%. Ці показники також підтверджують те, що в нашій країні зростає рівень довіри клієнтів до страхових компаній, а страхові компанії відносяться до виплат по медичному страхуванню більш коректно. Стосовно тенденцій поширення слід також зауважити, що прогнозні показники на 2018 рік мають показати ще більше зростання, що пов’язане з розгортанням медичної реформи. При визначенні ефективності витрат на корпоративне медичне страхування можна використовувати традиційний підхід до визначення ефективності витрат, тобто слід застосувати порівняння рівня очікуваного позитивного ефекту та рівня витрат на здійснення медичного страхування працівників. До прямих ефектів можна віднести скорочення суми виплат працівникам у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, скорочення суми виплат за заміщення тимчасово відсутніх працівників та суміщення посад, зростання суми прибутку, як наслідок підвищення продуктивності праці і обсягів виробництва продукції. Крім прямих ефектів, корпоративне медичне страхування має і цілу низку непрямих позитивних ефектів, до яких можна віднести поліпшення показників використання персоналу підприємства та показників оцінки рівня його кадрової безпеки. Наукова новизна. Запропоновано підхід до оцінювання ефективності витрат підприємства на корпоративне медичне страхування на основі оцінювання прямих та непрямих ефектів і порівнянні з вартістю страхових полісів. Практична значущість. Запропонований підхід може бути використаний керівниками та власниками підприємств при оцінюванні ефективності впровадження корпоративного медичного страхування працівників.

Біографії авторів

Valentyna Onisiforova, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри економіки і підприємництва

Leonid Ostapenko, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

студент

Посилання

Білик О. І., Качмарчик С. А. Переваги та недоліки введення обов’язкової форми медичного страхування в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2013. № 767. С. 270–277.

Бідник Н. Б., Ільчук О. О. Розвиток добровільного медичного страхування в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. № 2. С. 1025-1029.

Онишко С. В., Шевчук Ю. В. Проблеми фінансування і перспективи розвитку медичного страхування в Україні. Інтелект XXІ. 2016. № 5. С.158-162.

Пономаренко К.А. Сучасний стан та перспективи медичного страхування в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 5. Т. 1. С. 89-96.

Прилипко С. М., Ярошенко О. М., Занфірова Т. А., Аркатов Я. А. Загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування в Україні: сучасний стан та стратегія розвитку: монографія. Харків, 2017. 208 с.

Федорович І. М .Теоретичні та практичні засади реалізації медичного страхування в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. Вип. 23(2). С. 76-80.

Медицинское страхование (ДМС): рейтинг страховых компаний Украины. Фориншурер страхование : сайт. URL : https://forinsurer.com/ratings/nonlife/18/6/45 (дата звернення : 24.11.2018).

Охріменко А.Г. Основи менеджменту: навч. посіб. Київ, 2006. 130 с.

Дмитрієв І.А., Близнюк А.О. Визначення переліку складових економічної безпеки підприємства. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Збірник наукових праць. 2011. №23(1)/2011. С. 220-225.

Дмитрієв І.А., Близнюк А.О., Онісіфорова В.Ю. Управління економічною безпекою автотранспортного підприємства: монографія. Харків, 2014. 216 с.

Опубліковано

2018-12-20

Номер

Розділ

Статті