МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РАНЖУВАННЯ ЗАГРОЗ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ У ГЛОБАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

Автор(и)

  • Alina Nikitina Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7440-0240
  • Elena Shershenyuk Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9959-2725

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2018.20.0.113

Ключові слова:

загроза, система, ранжування загроз, економічна безпека підприємства, управління економічною безпекою підприємства

Анотація

УДК 33.656.07

O44

 Мета – розробка методичного інструментарію ранжування загроз в системі управління економічною безпекою підприємств у глобальному просторі. Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети у науковій роботі були використані такі загальнонаукові та спеціальні методи і прийоми дослідження: методи узагальнення та абстрагування – для дослідження категоріального базису економічної безпеки, теоретичних засад та інструментарію управління економічною безпекою підприємств; системного і комплексного підходу – для розробки науково-методичних рекомендацій щодо ранжування домінуючих загроз у системі забезпечення економічної безпеки автотранспортних підприємств; метод аналізу і синтезу – для виявлення загроз основних функціональних складових ЕБП. Результати дослідження. У статті проаналізовано концепції до визначення сутності економічної безпеки підприємства. Визначено головні особливості та чинники управління економічною безпекою підприємства. Підкреслено, що середовище, у якому функціонує будь-яка виробнича система, являє собою сукупність динамічних, диференційованих і різноманітних чинників, які постійно впливають, змушують пристосовуватись до себе та здатні руйнувати у деяких випадках об’єкти. Обґрунтовано, що плідна й ефективна діяльність підприємства повинна включати у себе не лише дослідження свого середовища й природи його змін, але й можливість адекватно реагувати на ці зміни, оскільки невдала або несвоєчасна реакція може спричинити до значні збитки або неефективне управлінське рішення може призвести до припинення діяльності підприємства взагалі. З метою підвищення ефективності управління економічною безпекою підприємств запропоновано удосконалений методичний підхід до ранжування домінуючих загроз, який спрямований на швидке і своєчасне виявлення небезпечних і дестабілізуючих явищ та дозволить знизити можливі втрати, котрі спричинені негативними змінами параметрів зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування підприємства. Головним сутнісним змістом запропонованої моделі є ідентифікація найбільш суттєвих загроз, що спричиняють негативних вплив на діяльність автотранспортних підприємств. Запропоновано підхід до визначення домінуючих загроз, що притаманні функціональним складовим економічної безпеки АТП, допоможе керівникам останніх швидко зорієнтуватися у сукупності чинників, що збільшують рівень нестабільності й порушують умови сталого розвитку. Подальшим етапом дослідження повинно стати імплементація запропонованої моделі ранжування домінуючих загроз в системі управління економічною безпекою підприємств як важливого елементу побудови принципової схеми управління економічної безпеки суб’єктів господарювання, в якій необхідним є ідентифікація домінуючих загроз та розробка обґрунтованих заходів щодо подальшої їх впливу на діяльність підприємства у розрізі окремих функціональних складових економічної безпеки підприємства. Наукова новизна розроблено науково-методичні положення про ранжування домінуючих загроз, які, на відміну від існуючих, детермінують значущість і ступінь впливу кожної загрози у розгалуженій сукупності дестабілізуючих явищ, що притаманні функціональним складовим економічної безпеки підприємств, та дозволяють знизити можливі втрати, які спричинені негативними змінами параметрів зовнішнього і внутрішнього середовища, що на відміну від існуючих, дає можливість визначення домінуючих загроз, що притаманні функціональним складовим економічної безпеки суб’єктів господарювання, та допоможе керівникам останніх швидко зорієнтуватися у сукупності чинників, що збільшують рівень нестабільності й порушують умови сталого розвитку. Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що одержані результати і запропоновані розробки становлять методичну базу ефективного управління економічною безпекою підприємства, сприяючи підвищенню обґрунтованості управлінських рішень у розгалуженій сукупності дестабілізуючих явищ. 

Біографії авторів

Alina Nikitina, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин

Elena Shershenyuk, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри економіки і підприємництва

Посилання

Пастернак-Таранущенко Г. А. Економічна безпека держави: проблеми та механізми їх розв'язання. Вісник НАН України. 1998. №11-12. C. 70-75.

Пекін А. Економічна безпека підприємств як економіко-правова категорія. Економіст. 2007. №8. С. 23-25.

Белокуров В. В. Структура функциональных составляющих экономической безопастности предприятия : сайт. URL: http://www.safetyfactor.ru (дата обращения : 14.11.2018).

Королев М. И. Экономическая безопасность фирмы: теория, практика, выборстратегии : монография. Москва, 2011. 284 с.

Ковальов Д., Сухорукова Т. Економічна безпека підприємства. Економіка України. 1998. № 10. С. 48-52.

Козаченко А. В. Пономарев В. П., Ляшенко А. Н. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механізм обеспечения: монография, Київ, 2003. 280 с.

Козаченко А. В., Ляшенко О. М. Декомпозиція управління економічною безпекою підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2009. № 4. С. 34-38.

Дубецька С. П. Економічна безпека підприємств України. Недержавна система безпеки підприємства як суб’єкт національної безпеки України: Зб. матер. наук.-практ. конф. / под ред. І. І. Тимошенко. Київ, 2003. С. 146-171.

Нікітіна А. В., Горовий Д. А., Бабич Д. В. Управління економічною безпекою автотранспортних підприємств в глобальному середовищі : монографія. Харків, 2015. 280 с.

Бандурка О. М., Духов В. Є., Петрова К. Я., Червяков І. М. Основи економічної безпеки. Харків, 2003. 236 с.

Кириченко О. А. Деякі критерії оцінки економічної безпеки підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2008. № 23. С. 22–24.

Опубліковано

2018-12-20

Номер

Розділ

Статті