ПЕРЕХІД ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА НА РИНКОВІ МЕТОДИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПРИ ДОТРИМАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • Tetiana Dedilova Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3924-979X
  • Oksana Yurchenko Сумський національний аграрний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2018.20.0.51

Ключові слова:

дорожнє господарство, автомобільна дорога, вантажний автотранспорт, втома доріг, екологічна безпека, реформування

Анотація

Удк658.272:625.27

JEL: R 42

Мета. Обґрунтування та розробка теоретико-методичних засад забезпечення функціонування дорожнього господарства України та його розвитку за ринкових умов шляхом дослідження прямого впливу вантажного автотранспорту на стан автодоріг й опосередкованого його впливу на довкілля. Методика дослідження. В роботі використано наступні методи: діалектичний метод (при виявленні причинно-наслідкового зв’язку економічних і екологічних процесів); аналітичний метод (для систематизації інформації щодо нормативного навантаження автодороги автомобільним транспортом); спостереження та узагальнення (для розробки рекомендацій щодо стратегії реформування дорожньої галузі). Результати. У дослідженні визначено роль еколого-економічної безпеки в системі стратегії розвитку дорожнього господарства України в контексті реалізації процесу поліпшення стану довкілля в цілому. Акцентовано увагу на значені автоматизованої системи моніторингу за станом доріг та фінансуванні охорони природного довкілля в Україні. Досліджено проблеми природокористування, пов’язані з експлуатацією автомобільних доріг, і встановлено шляхи їх рішення. Запропоновано основні напрями з реалізації заходів з реформування дорожньої галузі України.  Наукова новизна. Отримав подальший розвиток теоретико-методичний підхід до забезпечення функціонування дорожнього господарства України шляхом дослідження прямого впливу вантажного автотранспорту на стан автомобільних доріг й опосередкованого його впливу на довкілля, що, на відміну від існуючих підходів, дозволяє встановлювати основні напрями з реалізації заходів з реформування дорожньої галузі України з урахуванням екологічного фактору. Практична значущість. Результати дослідження можуть слугувати методичними рекомендаціями органам державного управління при розробці регіональних програм з будівництва та експлуатації автодоріг, розвитку транспортної мережі регіону.

Біографії авторів

Tetiana Dedilova, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри економіки і підприємництва

Oksana Yurchenko, Сумський національний аграрний університет

доцент кафедри будівельного виробництва

Посилання

Самісько Т. О. Етапи становлення і розвитку дорожнього господарства України. Вісті Автомобільно-дорожнього інституту. 2008. № 2. С. 78–83.

Гончаренко Ф. П. Прусенко Є. Д., Скорченко В. Ф. Експлуатаційне утримання та ремонт автомобільних доріг за складних погодних та екологічних умов. Київ, 1999. 264 с.

Лазаришина І., Солодка Л. Економіко-екологічне обґрунтування впливу автомобільних доріг на довкілля : сайт URL : http://irbis-nbuv.gov.ua (дата звернення : 29.11.2018).

Абрамчук М. Ю., Кобушко І. М. Система управління забезпеченням екологічної безпеки: організаційні, економічні та фінансові аспекти : сайт URL : http://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2014-10_0-pages-242_248.pdf (дата звернення : 29.11.2018)

Храпаль О. В. Еколого-економічні проблеми технологічної системи «Автомобільна дорога – навколишнє середовище» Вісник Сумського НАУ. Сер. «Фінанси і кредит». 2003. Вип. 1 (14). С. 291–294.

Гончаренко Г. Є. Екологічна безпека як складова екологічного правопорядку : сайт URL : https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/4335/1/%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf (дата звернення : 30.11.2018)

Споруди транспорту. Автомобільні дороги. ДБН В.2.3 – 4 – 2000. – (чинний від 01.07.2000) : Державні будівельні норми України. К. : Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, 2000. 114 с.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 22.5 Правил дорожнього руху» (№869 від 21.10.2015 р.) : сайт URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/869-2015-%D0%BF (дата звернення : 01.12.2018)

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт» (щодо дотримання учасниками ринку автомобільних вантажних перевезень норм законодавства в частині вагових та габаритних параметрів транспортних засобів) (№6644 від 23.06.2017 р.) : сайт URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62128 : (дата звернення : 01.12.2018)

Солодкий В. О., Солодка Л. О. Перспективи розвитку дорожнього господарства України : сайт URL : http://www.rusnauka.com/7_NND_2009/Economics/42565.doc.htm : (дата звернення : 01.12.2018)

Юрченко О. В. Дослідження основних еколого-економічних проблем дорожньої галузі України. Молодь та інновації : Міжнародна науково-практична конференція, 27–29.05.2015 р. : тези доп. Горки, Республіка Білорусь, 2015. С. 180–184.

Опубліковано

2018-12-20

Номер

Розділ

Статті