ЗЕЛЕНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЗАСІБ ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ СУСПІЛЬСТВА ТА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Viktoriya Blaga Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8386-0767
  • Vitaly Blagoy Харківський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0702-561X
  • Elena Popadinets Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1805-216X

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2018.20.0.39

Ключові слова:

еко-інновації, інвестиційний проект, сировинна база, переробка, бізнес-план, оцінка ефективності

Анотація

УДК 330.322

Q53

Мета: дослідити прибутковість, рентабельність та доцільність впровадження інноваційних методів переробки відходів та можливість їх використання для виводу підприємства з кризового стану. Методика дослідження: економіко-статистичні методи – для обґрунтування обсягу ринку переробки автопокришок в Україні, метод розрахунку кількості певного типу відходів для визначення сировинної бази при розробці проекту інноваційного розвитку підприємства. Результати дослідження: визначено основні показники ефективності еко-інноваційних інвестиційних проектів, обґрунтовано обсяг ринку переробки автопокришок в Україні, розроблений бізнес-план інвестиційного проекту з урахуванням особливостей підприємства-інвестора, сформовані показники ефективності проекту та можливі фактори, які будуть впливати на подальший розвиток еко-інноваційного інвестиційного проекту, удосконалений метод розрахунку кількості певного типу відходів та проведена оцінка можливості його використання для визначення сировинної бази при розробці проекту інноваційного розвитку підприємства. Наукова новизна: удосконалений метод розрахунку кількості певного типу відходів (автомобільних покришок), який на відміну від існуючого враховує виробництво, експорт та імпорт нових, відпрацьованих, легкових та не легкових автопокришок та сприяє визначенню сировинної бази при розробці проекту інноваційного розвитку підприємства, що забезпечує прийняття обґрунтованих управлінських рішень на підприємстві. Практична значущість: розроблений метод розрахунку кількості певного типу відходів та використання його для визначення сировинної бази при розробці проекту інноваційного розвитку підприємства дозволяє обґрунтувати перспективність еко-інноваційних інвестиційних проектів, сприяє вирішенню екологічних проблем суспільства та розвитку національної економіки. Створює предметну базу для кооперації з державними та муніципальними органами влади, проектування більш складних та комплексних систем з переробки, що дозволить зменшити собівартість та збільшити продуктивність виробництва, подальшу переробку отримуваної сировини у продукцію з більшою доданою вартістю.

Біографії авторів

Viktoriya Blaga, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри економіки і підприємництва

Vitaly Blagoy, Харківський національний університет будівництва та архітектури

доцент кафедри економіки

Elena Popadinets, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри економіки і підприємництва

Посилання

Переробка сміття в Україні та ЄС: як екологічну катастрофу перевести у прибутковий бізнес : сайт. URL : https://24tv.ua/pererobka_smittya_v_ukrayini_ta_yes_yak_ekologichnu_katastrofu_perevesti_u_pributkoviy_biznes_n698225. (дата звернення: 28.11.2018).

Спеціалізована конференція «Переробка вторинних ресурсів» : сайт. URL : http://dzi.gov.ua/press-centre/press-release/pererobka-vtorinnih-resursiv-sogodennya-ta-perspektivi/. (дата звернення : 28.11.2018).

«Зелений» бізнес для малих і середніх підприємств : сайт. URL : http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/SME-Guide-web.pdf. (дата звернення: 28.11.2018).

Inderst G., Kaminker Ch., Stewart F. Defining and Measuring Green Investments: Implications for Institutional Investors. Asset Allocations. OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions. OECD Publishing. 2012. No.24. P. 55 -59.

Харічков С. К., Андрєєва Н.М. «Зелені інвестиції» як каталізатор переходу до нового курсу розвитку економіки: міжнародні орієнтири і перспективи впровадження. Економіст. 2010. №12. С. 21-26.

Харічков С. К., Андрєєва Н.М. Екологічне чисте виробництво: інституціональні передумови, шляхи та механізми їх активізації в Україні. Економіст. 2010. №10. С. 25-29.

Ілляшенко С. М. Аналіз ринкових можливостей і потенціалу інноваційного розвитку організації на базі екологічних інновацій. Суми, 2012. 113 с.

Блага В.В., Благой В.В., Янченко Н.В. Регіональні аспекти стратегії сталого соціально-економічного зростання. Socio-economic development of regions: collective monograph. Bulgaria, 2017. P. 14-24.

Блага В.В., Благой В. В. Вплив екологічних фінансових інструментів на розвиток економіки регіонів. Ефективність сучасного бізнесу в умовах динамічного середовища: колективна монографія. Харків, 2018. С. 31-41.

Блага В.В., Благой В.В., Янченко Н.В. Вдосконалення системи державного управління в галузі охорони довкілля. Information economy: knowledge, competition, growth: collective monograph. Montreal, 2018. - P. 13-23.

Опубліковано

2018-12-20

Номер

Розділ

Статті