DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2018.20.0.18

МЕНЕДЖМЕНТ ТА КОНТРОЛЬ: ПОГЛИБЛЕННЯ РОЗУМІННЯ ЗВ'ЯЗКУ

Vasiliy Babailov

Анотація


УДК 658.5

JEL М 100

Повсякденна практика менеджменту підтверджує, що одним з найважливіших його елементів є функція контроль. Функція контроль покликана забезпечити керівництво підприємства інформацією про відповідність або невідповідність отриманих після мотивації результатів діяльності поставленим в плануванні цілям, інформацію для подальшого узгодження результатів з цілями і / або цілей з результатами. Узгодження – головна мета функції контроль, це й її сутність. Але виникає питання – чи присутній контроль у всіх інших елементах змісту менеджменту і займає чи контроль весь простір менеджменту або тільки його частину. Відсутність відповідей на ці питання знижує глибину розуміння менеджменту і ефективність його практики, в тому числі і практики педагогіки вищої школи – особливої, специфічної і важливою форми менеджменту. Тому вирішення цієї проблеми актуально як для теорії, так й для практики менеджменту. Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що вже у 2015 році була висловлена гіпотеза про наявність узгодження не тільки в функції контроль, а й у всіх інших функціях і зв’язуючих  процесах менеджменту. Однак всеосяжного доказу цієї гіпотези не було зроблено до сих пір. Доказ цієї гіпотези і стало метою даного дослідження. Для досягнення мети були поставлені завдання: визначити сутність і зміст контролю; встановити наявність контролю у зв’язуючих процесах і функціях менеджменту; узагальнити отримані результати. Методики дослідження: модель розробки парадигм BVK, огляд літературних джерел, аналогія, 2С70, ВЕО, історичного-логічного, індукція-дедукція, теорія методу Бабайлова. Результати: доведено, що контроль присутній у всіх елементах змісту менеджменту. Наукова новизна: вперше обґрунтована тотожність понять «менеджмент» і «контроль». Практична значимість: обґрунтування тотожності понять «менеджмент» і «контроль» поглибить розуміння менеджменту і підвищить його ефективність


Ключові слова


менеджмент; планування; проектування; мотивація; контроль; ділове спілкування; прийняття рішень

Повний текст:

PDF PDF (English) PDF (Русский)

Посилання


Бабайлов В.К. Менеджмент: Наука и практика: учебник, Х.: ХНАДУ, 2015. 276 с.

Бабайлов В.К. Модель разработки парадигм: важнейшие свойства. Новий колегіум. 2016. № 3. С.48-53.

Бабайлов В. К., Баленко А., Хмелевская А. Обзор литературных источников как метод эксперимента. Бизнес-Информ. 2006. №3. С.103-104.

Бабайлов В. К. Формирование научного понятия на основе методики «2С70». Бизнес-Информ. 2005. №9-10. С. 112-113.

Бабайлов В. К. Всеобщая наука. Новий колегіум. 2017. № 3. С.57-61.

Бабайлов В. К. Новая парадигма методологии. Новий колегіум. 2018. № 1. С.73-77.

Бабайлов В. К. Индукция и Дедукция. Бизнес-Информ. 2012. №10 . С. 285-287.

Бабайлов В. К. Теория метода: монография, Харків: ХНАДУ, 2011. 232 с.

Бабайлов В. К., Дмитрієв І. А., Маліков В. В. Культура ділового спілкування менеджера: навч. посібник, Харків, ХНАДУ, 2001. 146с.