Інформація про збірник

Наказом Міністерства освіти і науки України № 975 від 11.07.2019 Збірник наукових праць «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії "Б" (економічні науки)


Збірник включено до Міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=41537

 

Свідотство про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №23528-13368ПР

Періодичність виходу - 4 рази на рік

Мови видання: українська, англійська, польська, німецька, російська 

Архів номерів до 2018 року

http://fmab.khadi.kharkov.ua/kafedri/ekonomiki-i-pidprijemnictva/zbirnik-naukovikh-prac.html