DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.23.0.180

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТРЕНДІВ РОЗВИТКУ РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

Serhii Pohasii, Iuliia Krasnokutska, Iryna Nikitina

Анотація


УДК 338.46:640.4, JEL Classification: L 830


Мета дослідження є дослідження закордонного досвіду розвитку індустрії гостинності, а також вивчення системи факторів, що визначають розвиток ринку готельних послуг на основі вивчення тенденцій та проблем його розвитку. Методика дослідження. Використано методи порівняння та аналогій при виявленні основних трендів розвитку готельного господарства. Аналіз тенденцій розвитку галузі показав, що її ефективність значною мірою залежить від зовнішніх чинників функціонування галузі. Було узагальнено основні напрямки реалізації заходів для успішного розвитку готельної індустрії України. Результати дослідження. Виявлено проблеми розвитку готельного господарства, а також існуючі обмеження в залежності від рівня їх впливу на функціонування галузі. Розроблена низка заходів для успішного розвитку готельного господарства України. Наукова новизна. Запропоновано заходи для успішного розвитку готельного господарства України: удосконалення нормативно-правової бази у відповідності до міжнародних вимог до засобів розміщення, формування регіональних програм розвитку готелів, розвиток туристської інфраструктури, формування гнучкої системи стимулювання розвитку готельного бізнесу, посилення ролі саморегулювання в сфері готельного господарства, створення можливостей для будівництва та роботи малих готелів, створення сприятливих умов для залучення інвестицій, що дозволить підвищити конкурентоспроможність готельного господарства України на міжнародному ринку готельних послуг. Практична значущість полягає у можливості використання вітчизняними підприємствами сфери готельно-ресторанного бізнесу провідного закордонного досвіду функціонування підприємств готельного господарства та впровадження інновацій в їх діяльність.


Ключові слова


готельне господарство; тенденції розвитку; ринок готельних послуг

Повний текст:

PDF

Посилання


Ткаченко Т. Управление качеством гостиничных услуг: методологические и практические аспекты. Гостиничный и ресторанный бизнес. 2005. №7. С. 24-27.

Fyfe D. A., Holdsworth D. W. Signatures of commerce in small-town hotel guest registers. Social science history. 2009. Vol. 33. No 1. P. 17-45.

Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу: міжнародний та національний досвід : колективна монографія / за заг. ред.

А. Ю. Парфіненка. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. С. 75-86.

Орлова О. М. Актуальні проблеми готельно-туристичного бізнесу в України. Бізнес-інформ. 2007. №1. C. 153-159.

Єрмаченко В. Є., Журавльова С. М. Стратегії розвитку підприємств готельного господарства. Молодий вчений. 2015. № 5(1). С. 138-141.

Опанащук Ю. Я. Развитие гостиничного хозяйства в Украине: тенденции и перспективы. Гостиничный и ресторанный бизнес. 2004. № 3. С. 70–72.

Скобєлєва Г. С., Єлісєєнко О. В. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства України. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2015. № 4. С. 45-48.

Смольнякова Н. М., Волосов А. М. Тенденції формування та реалізації економічного потенціалу вітчизняного готельного господарства. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2011. Вип. 1.

С. 340-348.

Погасій С. О., Стешенко О. Д., Краснокутська Ю. В. Проблеми та перспективи розвитку готельного господарства України. Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 2017. №3 (18), том 1. С. 92-97.