DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.23.0.13

ДЖЕРЕЛО УТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ: МОМЕНТ ІСТИНИ

Vasiliy Babailov, Daria Prykhodko

Анотація


УДК 330.133:330.8 +331; JEL Classification: D46, D51, F66

 

Найважливіше, ключове економічне поняття і явище «вартість» досліджується багатьма поколіннями економістів. Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що джерелами утворення вартості автори вважають потреби і / або витрати праці. При цьому існують три основні, але різні концепції: Сміта, Ріккардо і маржиналістів, в яких немає єдиної точки зору на джерело утворення вартості, немає рішення проблеми визначення справжнього джерела утворення вартості. Ця проблема досі не вирішена до кінця. Так як економіка є організація вартості, то, в широкому сенсі, проблема визначення справжнього джерела утворення вартості є проблемою визначення дійсних меж економіки, проблема «чистоти» економіки. Метою даної публікації стало встановлення справжнього джерела утворення вартості. Завдання: провести аналіз еволюції сенсу та характеру зв’язку трудової, споживчої і мінової вартості; встановити роль потреб та витрат праці в утворенні вартості; узагальнити отримані результати. Методики дослідження: огляд літературних джерел, 2С70, ВЄО, історичного-логічного, індукція-дедукція, теорія методу Бабайлова. Результати: доведено, що потреби не є джерелом утворення вартості – вони виконують лише роль запуску механізму витрат праці; так звана «споживча вартість» взагалі не є вартістю; встановлено єдине, істинне джерело утворення будь-якої вартості – лише витрати праці. Наукова новизна: вперше встановлено єдине, істинне джерело утворення будь-якої вартості – лише витрати праці. Практична значущість: встановлення витрат праці єдиним і істинним джерелом утворення будь-якої вартості визначить чіткі межі, уточнить предмет економіки та позбавить її від невластивих їй функцій; це, в кінцевому рахунку, призведе до підвищення ефективності економічної діяльності.


Ключові слова


потреби; джерело; утворення; трудова, споживча, мінова вартості; економіка; витрати праці

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабайлов В. К. Методологія наукових досліджень : навчальний посібник. Харків : ФОП Бровін О.В., 2019.150 с.

Бартенев С. А. Экономические теории и школы (история и современность) : курс лекций. Москва : БЕК, 1996. 352 с.

Бабайлов В. К. Менеджмент : наука и практика : учебник. Харків: ХНАДУ, 2015. 276 с.

Основи економічної теорії : підручник / за ред. проф. С. В. Мочерного; худож. оформ. В. М. Штогрина. Тернопіль : АТ «Тарнекс» за участю АТ «НОЙ» та вид-ва «Світ», 1993. 688 с.

Управление – это наука и искусство / Файоль А., Эмерсон Г., Тейлор Ф., Форд Г. / сост. Г. Л. Подвойский. Москва : Республика, 1992. 351 с.

Нормирование труда. Парус Интернет-Консультант : веб-сайт. URL: https://cutt.ly/JeTPtn2 (дата обращения: 22.10.2019).

Глава 6 - КЗоТ Украины - Нормирование труда. Meget : веб-сайт. URL: https://cutt.ly/VeTPiLB (дата обращения: 22.10.2019).

Нормирование труда. Grandars : веб-сайт. URL: https://cutt.ly/YeTPsnX (дата обращения: 22.10.2019).

Бабайлов В. К. Функции менеджмента как единство экономики, инженерии и администрирования. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : Збірник наукових праць харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Харків. 2018. №1 (20). С. 29–38.

Бабайлов В. К., Посыпай В. Г., Могилко В. А. Рынок труда или рынок рабочей силы. Вчені записки : Науковий журнал. 2004. Вип. 13, т. 2. С. 224–448.