DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.22.0.200

ОПТИМІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

Oksana Yurchenko, Tetiana Dedilova

Анотація


УДК658.272:625.27; JEL: R 42

Мета. Метою статі є обґрунтування та розробка теоретичних засад управління ризиками підприємств дорожнього господарства при будівництві та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг загального користування на основі формування бази їх екологічного страхування. Методика дослідження. В роботі використано наступні методи: діалектичний метод (при виявленні причинно-наслідкового зв’язку економічних і екологічних процесів в дорожньому виробництві); аналітичний метод (для систематизації інформації щодо формування бази екологічного страхування автодоріг); спостереження та узагальнення (для розробки рекомендацій щодо напрямів розвитку дорожнього господарства). Результати. В дослідженні розглянуто актуальні теоретичні питання оптимізації екологічних ризиків при будівництві та експлуатації автомобільних доріг. Встановлено зв'язок між системою еколого-економічних ризиків та процесом виробництва дорожніх робіт, що опосередковується через систему контролю за якістю виконання дорожньо-будівельних та ремонтних робіт. Розроблено блок-схему формування бази екологічного страхування автодоріг, що містить детальні рекомендації зі створення цільового фонду екологічного страхування автомобільних доріг. Наголошено на важливості створення такого фонду як дієвого механізму оптимізація екологічних ризиків при будівництві та експлуатації автомобільних доріг в Україні. Наукова новизна. Отримав подальший розвиток теоретико-методичний підхід до управління ризиками в дорожньому господарстві шляхом розробки блок-схеми формування бази екологічного страхування автодоріг, спрямованої на деталізацію структури цільового фонду екологічного страхування вітчизняних автошляхів. Практична значущість. Результати дослідження можуть слугувати методичними рекомендаціями органам державного управління при розробці регіональних програм з будівництва та експлуатації автодоріг, розвитку транспортної мережі регіону.


Ключові слова


дорожнє господарство; автомобільна дорога; екологічні ризики; страхування; фонд; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Harry Markowitz. Portfolio Selection. The Journal of Finance. 1952. Vol. 7, No. 1. Р. 77–91.

William F. Sharpe, Gordon J. Alexander, Jeffrey Bailey. Fundamentals of Investments. Prentice-Hall, 2000. 816 р.

Бернстайн П. Против богов: укрощение риска. М. : Олимп-Бизнес, 2000. 400 с.

Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві. К. : КНЕУ, 2004. 480 с.

Дмитрієв І. А., Нестеренко В. Ю. Управління ризиком рейдерського захоплення підприємства: монографія. Х.: Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т., 2011. 163 c.

Лук’янова В. В., Свідерська А. В. Процедури управління ризиками як складова системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Науковий вісник Полісся. 2015. № 3 (3). С. 90–95. : сайт. URL : http://journals.uran.ua/nvp_chntu/article/view/60706/56445 (дата звернення : 01.05.2019).

Найт Ф. Риск, неопределенность и прибыль. М. : Дело, 2003. 360 с.

Ілляшенко С. М. Економічний ризик: Навчальний посібник. 2-ге вид., доп. перероб. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 220 с.

Коленда Н. В. Стратегічний підхід до управління ризиками підприємства в умовах забезпечення його соціо-еколого-економічної безпеки. Економіка і суспільство. 2018. Випуск 15. С. 333–337. : сайт. URL : http://www.economyandsociety.in.ua/journal/15_ukr/52.pdf (дата звернення : 01.05.2019).

Проскура В. Ф., Білак Р. Г. Методологічні підходи до управління ризиками. Економіка і суспільство. 2017. Випуск 9. С. 599–607 : сайт. URL : http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/102.pdf (дата звернення : 01.05.2019).

Скопенко Н. С., Євсєєва. І. В., Москаленко В. О. Управління ризиками в проектному менеджменті : сайт. URL : http://www.investplan.com.ua/pdf/24_2013/11.pdf (дата звернення 01.05.2019).

План заходів Міністерства інфраструктури України з виконання Програми діяльності КМУ, Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» та Коаліційної угоди у 2015 році : сайт. URL : http://mtu.gov.ua/uk/show/road_area.html (дата звернення 01.05.2019).

Доброноженко О. В., Несвєтов О. О. Проблеми управління еколого-економічними ризиками на підприємствах будівельної індустрії. Вісник СНАУ. Розділ «Економіка та менеджмент». 2009. № 12 (38). С. 116–120.

Доброноженко О. В., Несвєтов О. О. Еколого-економічна оцінка функціонування дорожнього господарства. Вісник СНАУ. Розділ «Будівництво». 2013. № 8 (17). С. 99–102.