DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2018.21.0.211

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Inna Shevchenko

Анотація


УДК 338.45; JEL Classification: L 60 : L 62

Мета: інтегральне оцінювання конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств України. Методика дослідження: авторська методика оцінювання конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств, яка поєднує основні елементи експертного, інтегрального та матричного підходів, ураховує особливості формування конкурентоспроможності підприємств автомобільної промисловості. Результати: здійснено інтегральне оцінювання конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств України в період 2013-2017 рр. Ідентифіковано рівні конкурентоспроможності продукції підприємств легкового автомобілебудування, вантажного автомобілебудування та автобусобудування в Україні, в тому числі за ціновим параметром і неціновими параметрами («якість», «асортимент (модифікації)» та «сервісне обслуговування»). Визначено значення комплексних показників виробничого, кадрового, управлінського, інноваційно-інвестиційного, фінансового, стратегічного та ринкового потенціалів як структурних елементів інтегральних індексів конкурентного потенціалу автомобілебудівних підприємств України. Розраховано значення інтегральних індексів конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств України в досліджуваний період. Виявлено етапи життєвих циклів підприємств легкового автомобілебудування, вантажного автомобілебудування та автобусобудування в Україні. Побудовано матриці розвитку автомобілебудівних підприємств України. Наукова новизна: отримані результати інтегрального оцінювання конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств України складають підґрунтя для розроблення державної стратегії розвитку автомобілебудування України на засадах гармонізаційного підходу. Практична значущість: авторська методика оцінювання конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств рекомендується до використання суб’єктами автомобільної промисловості.


Ключові слова


конкурентоспроможність; легкове автомобілебудування; вантажне автомобілебудування; автобусобудування

Повний текст:

PDF

Посилання


Горбаль Н.І., Сухорська У.Р. Оцінювання рівня конкурентних переваг та конкурентоспроможності підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2012. № 748. С. 126−132.

Жилінська О.І., Волошина В.Є. Теоретичні аспекти оцінювання конкурентоспроможності підприємства на засадах бенчмаркінгу. Бізнес Інформ. 2012. № 10. С. 96−101.

Зотова Є.В. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств. Економіка і управління. 2012. № 2. С. 119−126.

Кабальська Б.В. Методологічні аспекти комплексної оцінки конкурентоспроможності підприємства. Наука й економіка. 2013. Вип. 2. С. 129−134.

Кокура К.В. Розробка економіко-математичної моделі оцінювання конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку. Економічний простір. 2013. № 73. С. 185−193.

Котвіцький В.М. Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства: теоретичний та практичний аспекти. Технологія і техніка друкарства. 2009. Вип. 1-2. С. 96−103.

Мірошник М.В., Кобєлєв В.М. Розробка моделі оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технічний прогрес та ефективність виробництва. 2014. № 32. С. 182−187.

Николюк О.М. Методологічні аспекти оцінювання конкурентоспроможності підприємств. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2011. № 2(2). С. 61−72.

Сергієнко О.А., Татар М.С. Просторово-динамічна оцінка та аналіз індикаторів конкурентоспроможності підприємств. Бізнес Інформ. 2012. № 4. С. 41−46.

Скоробогатова Н.Є., Гергель М.Ю. Модель оцінки конкурентоспроможності промислового підприємства. Економічний форум. 2014. № 1. С. 153−161.

Транченко О.М. Конкурентоспроможність суб’єктів підприємницької діяльності: сутність, методи та критерії оцінки. Облік і фінанси. 2013. № 3. С. 143−148.

Шевченко О.О. Сучасні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2013. № 4. С. 136−139.

Шинкар С.М. Оцінка конкурентоспроможності підприємства з використанням графічного методу. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2011. Вип. 2. С. 274−278.

Яцковий Д.В. Сучасні методики оцінки конкурентоспроможності підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Вип. 4. С. 183−188.

Шевченко І.Ю. Історична еволюція та сучасна інтерпретація дефініції сутності категорії «конкурентоспроможність підприємства автомобілебудування». Бізнес Інформ. 2018. № 1. C. 20−27.

Шевченко І.Ю. Конкурентний потенціал підприємств автомобілебудування: сутнісна та структурна характеристика. Економіка. Фінанси. Право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. 2018. № 8. С. 34−37.

Шевченко І.Ю. Методичні засади оцінювання конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств у контексті формування державної стратегії розвитку автомобілебудування. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2018. № 4 (125). С. 49−61.

Річна фінансова звітність ПАТ «Запорізький автомобільний завод». Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України : сайт. URL : https://smida.gov.ua/db/participant/05808563 (дата звернення : 18.09.2018).

Річна фінансова звітність ПрАТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс»». Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України : сайт. URL : https://smida.gov.ua/db/participant/05808592 (дата звернення : 20.09.2018).

Річна фінансова звітність ПрАТ «Єврокар». Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України : сайт. URL : https://smida.gov.ua/db/participant/30913130 (дата звернення : 22.09.2018).

Річна фінансова звітність ПрАТ «АвтоКрАЗ». Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України : сайт. URL : https://smida.gov.ua/db/participant/05808735 (дата звернення : 25.09.2018).

Річна фінансова звітність ПрАТ «Бориспільський автозавод». Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України : сайт. URL : https://smida.gov.ua/db/participant/31936646 (дата звернення : 28.09.2018).

Річна фінансова звітність ПрАТ «Часівоярські автобуси». Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України : сайт. URL : https://smida.gov.ua/db/participant/01350251 (дата звернення : 30.09.2018).

Річна фінансова звітність ПрАТ «Чернігівський автозавод». Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України : сайт. URL : https://smida.gov.ua/db/participant/32601556 (дата звернення : 02.10.2018).

Річна фінансова звітність ПАТ «Черкаський автобус». Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України : сайт. URL : https://smida.gov.ua/db/participant/05390419 (дата звернення : 05.10.2018).

Статистика виробництва та продажу автомобілів в Україні в 2013 році. Асоціація автовиробників України «УкрАвтопром» : сайт. URL : http://ukrautoprom.com.ua/uk/statistika/statistika-2013 (дата звернення : 10.10.2018).

Статистика виробництва та продажу автомобілів в Україні в 2014 році. Асоціація автовиробників України «УкрАвтопром» : сайт. URL : http://ukrautoprom.com.ua/uk/statistika/statistika-2014 (дата звернення : 10.10.2018).

Статистика виробництва та продажу автомобілів в Україні в 2015 році. Асоціація автовиробників України «УкрАвтопром» : сайт. URL : http://ukrautoprom.com.ua/uk/statistika/statistika-2014-2 (дата звернення : 10.10.2018).

Статистика виробництва та продажу автомобілів в Україні в 2016 році. Асоціація автовиробників України «УкрАвтопром» : сайт. URL : http://ukrautoprom.com.ua/uk/statistika/statistika-2016 (дата звернення : 10.10.2018).

Статистика виробництва та продажу автомобілів в Україні в 2017 році. Асоціація автовиробників України «УкрАвтопром» : сайт. URL : http://ukrautoprom.com.ua/uk/statistika/statistika-2017 (дата звернення : 10.10.2018).